Znaleziono 12 artykułów

Warsonofiusz (Doroszkiewicz)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Święci Cyryl i Metody w świetle filiokwistycznej idei Karola Wielkiego Warsonofiusz (Doroszkiewicz) s. 43-48
Antropologia i ascetyzm Warsonofiusz (Doroszkiewicz) s. 51-70
Współczesne kierunki antropologiczne w jednoczącej się Europie Warsonofiusz (Doroszkiewicz) s. 75-87
Życie monastyczne w latach 1945-2005 Warsonofiusz (Doroszkiewicz) s. 77-99
Współczesna teologia grecka o eklezjologii Despo A. Lialiou Warsonofiusz (Doroszkiewicz) (tłum.) s. 99-103
Rola monastycyzmu we współczesnym świecie Warsonofiusz (Doroszkiewicz) s. 103-110
New Age Warsonofiusz (Doroszkiewicz) s. 109-122
Dogmatyzacja Prawdy Warsonofiusz (Doroszkiewicz) s. 113-118
Duchowość i kultura prawosławna Warsonofiusz (Doroszkiewicz) s. 141-150
Eucharystia w teologii św. Grzegorza Palamasa Joost van Rossum Warsonofiusz (Doroszkiewicz) (tłum.) s. 144-154
Grecki mnich Teodor pierwszym Prymasem Anglii Warsonofiusz (Doroszkiewicz) s. 177-194
Homilia z okazji święta Trzech Świętych Hierarchów Warsonofiusz (Doroszkiewicz) s. 381-386