Znaleziono 1 artykuł

Leszek A. Wierzbicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wizyty króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w Lublinie w latach 1671 -1673 Leszek A. Wierzbicki s. 25-30