Znaleziono 34 artykuły

Andrzej Abramowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podróżnicy po przeszłości : szkice z dziejów archeologii Andrzej Abramowicz s. 5-77
Historia archeologii polskiej : początki Andrzej Abramowicz s. 5-53
Stare i nowe w kulturze wczesnośredniowiecznej Łęczycy : (impresje) Andrzej Abramowicz s. 6-12
Urny i ceraunie Andrzej Abramowicz s. 7-168
Dalecy i bliscy : szkice z dziejów archeologii Andrzej Abramowicz s. 7-128
Adolf Pawiński w Citania de Briteiros Andrzej Abramowicz s. 15-20
Czy były w Płocku wykopaliska za Krzywoustego? Andrzej Abramowicz s. 15-16
Józef Szujski (1835-1883) o badaniach nad pierwostanem człowieka Andrzej Abramowicz s. 29-36
Wspomnienie o Konradzie Jażdżewskim Andrzej Abramowicz s. 57-59
Maciej Stryjkowski o pobojowiskach Andrzej Abramowicz s. 61-74
Société d'anthropologie et d'ethnographie polonaise de Paris (1878-?) Andrzej Abramowicz s. 79-88
J. U. Niemcewicz, czas i model etnologiczny Andrzej Abramowicz s. 105-116
"Učenci a pohané. Pětadvacet přiběhů z dějin české archeologie", Karel Sklenář, Praha 1974 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Karel Sklenář (aut. dzieła rec.) s. 114-116
"L'archéologie: mutations-missions-méthodes", Jean-Marie Pesez, Paris 1997 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Jean-Marie Pesez (aut. dzieła rec.) s. 151-163
"Archeologia toruńska. Historia i teraźniejszość. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 140-lecia muzealnych zbiorów archeologicznych w Toruniu. Toruń 16-17 maja 2002", pod red. Bogusławy Wawrzykowskiej, Toruń 2002; "Z dziejów publicznych zbiorów archeologicznych w Toruniu. Katalog wystawy przygotowanej z okazji 140-lecia toruńskich archeologicznych zbiorów muzealnych dedykowanej tym wszystkim, którzy je tworzyli, pomnażali i chronili", Romuald Uziębło, Bogusława Wawrzykowska, Toruń 2002 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Romuald Uziębło (aut. dzieła rec.) Bogusława Wawrzykowska (aut. dzieła rec.) s. 162-166
"Dějiny archeologie", Jan Bouzek, Miroslav Buchvaldek, Philippos Kostomitsopoulos, Karel Sklenář, Praha 1976 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Jan Bouzek (aut. dzieła rec.) Miroslav Buchvaldek (aut. dzieła rec.) Philippos Kostomitsopoulos (aut. dzieła rec.) Karel Sklenář (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Bibracte, bibliographie et plans anciens", [w:] "Documents d'archeologie française", nr 57, Jean-Paul Guillaumet, Danièle Bertin, Eric Melot, Paris 1996 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Danièle Bertin (aut. dzieła rec.) Jean-Paul Guillaumet (aut. dzieła rec.) Eric Melot (aut. dzieła rec.) s. 182-185
"Mallowan's Memoire", Max Mallowan, London 1977 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Max Mallowan (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"Slepé uličky archeologie", Karel Sklenář, Praha 1977 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Karel Sklenář (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"Ksiądz kanonik Michał Sołtyk (1742-1815) i jego testament. Zbiory sztuki, archeologiczne, numizmaty, minerały i osobliwości", Józef Śmiałowski, [w:] "Acta Archaeologica Lodziensia", Nr 45 i 46, Łódź 2000 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Józef Śmiałowski (aut. dzieła rec.) s. 256-264
Smulsko, Boleszczyn, pow. Turek Andrzej Abramowicz Andrzej Nowakowski s. 275-276
"Erazm Majewski i warszawska szkoła prehistoryczna na początku XX wieku", pod red. Stefana K. Kozłowskiego, Jacka Lecha, Warszawa 1996 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Stefan K. Kozłowski (aut. dzieła rec.) Jacek Lech (aut. dzieła rec.) s. 289-293
"Introducing Archaeology", Magnus Magnusson, London 1972 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Magnus Magnusson (aut. dzieła rec.) s. 349-350
Obchody w Abbeville Andrzej Abramowicz s. 412-414
"Fontes Archaeologici Posnanienses", Vol. XXVII, Poznań 1978; "120 lat w służbie muzealnictwa", Włodzimierz Błaszczyk, Poznań 1979 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Włodzimierz Błaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 421-423
"Christian Jürgensen Thomsen 1788 - 29. december - 1988", [w:] "Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1988", København 1988 : [recenzja] Andrzej Abramowicz s. 431-432
"Wiek archeologii. Problemy archeologii dziewiętnastowiecznej", Andrzej Abramowicz, Warszawa 1967 : [recenzja] Marian Henryk Serejski Andrzej Abramowicz (aut. dzieła rec.) s. 452-456
"Mortimer Wheeler - Adventurer in Archaeology", Jacquetta Hawkes, London 1982 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Jacquetta Hawkes (aut. dzieła rec.) s. 474-478
Sympozjum poświęcone historii archeologii Andrzej Abramowicz s. 493-494
"A History of American Archaeology", Gordon R. Willey, Jeremy A. Sabloff, London 1974 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Jeremy A. Sabloff (aut. dzieła rec.) Gordon R. Willey (aut. dzieła rec.) s. 519-521
"Podróżnicy po przeszłości. Szkice z dziejów archeologii", Andrzej Abramowicz, Łódź 1970 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Andrzej Abramowicz (aut. dzieła rec.) s. 568-569
"Chronology of the history of archeology in the Netherlands up till 1922", J. A. Brongers, Amersfoort 1975 : [recenzja] Andrzej Abramowicz J. A. Brongers (aut. dzieła rec.) s. 582-583
Wystawa poświęcona historii archeologii Andrzej Abramowicz s. 607
"General Pitt-Rivers. Evolution and Archaeology in the Nineteenth Century", M. W. Thompson, Brandford-on-Avon 1977 : [recenzja] Andrzej Abramowicz M. W. Thompson (aut. dzieła rec.) s. 838-839