Znaleziono 30 artykułów

Janina Abramowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Eneida" czytana przez Kazimierza Sarbiewskiego Janina Abramowska s. 3-38
Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich Janina Abramowska s. 3-23
"Bajki i przypowieści" Krasickiego, czyli krytyka sztuki sądzenia Janina Abramowska s. 3-47
Le topos et quelques lieux communs des études littéraires Janina Abramowska Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 23-50
Kochanowskiego lekcja historii Janina Abramowska s. 47-67
Jednak autor! : Skromna propozycja na okres przejściowy Janina Abramowska s. 47-53
La Pérégrination en tant que thème littèraire Janina Abramowska Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 53-80
Kochanowskiego biografia kreowana Janina Abramowska s. 63-82
Bajka staropolska - model i pogranicza Janina Abramowska s. 67-84
Kochanowskiego czas uporządkowany Janina Abramowska s. 85-102
Les Conceptions du tragique au XVIe siècle Janina Abramowska Yolande Lamy Grumm (tłum.) s. 93-119
">>Bajki i przypowieści<< Krasickiego, czyli krytyka sztuki sądzenia", Janina Abramowska, "Pamiętnik Literacki" R.LXIII (1972) : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) s. 97
"Ład i fortuna. O tragedii renesansowej w Polsce", Janina Abramowska, Wrocław 1974 : [recenzja] Janina Abramowska Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 122-131
"Bycie w biegu", Janina Abramowska, "Nurt" nr 11 (1971) : [recenzja] Ewa Szary Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) s. 144
Oświecenie jako całość znacząca Janina Abramowska Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 146-156
"Łódź bukowa", Janina Abramowska, Jerzy Ziomek, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 161
Rewolucja seksualna w wieku osiemnastym Janina Abramowska Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 162-166
"Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich", Janina Abramowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 Jan Tomkowski Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) s. 166
"Kochanowskiego lekcja historii", Janina Abramowska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) s. 173
Odpowiedź na ankietę "10 największych osiągnięć..." Janina Abramowska s. 175-176
"Kochanowskiego czas uporządkowany", Janina Abramowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) s. 189
"Bajka staropolska-model i pogranicza", Janina abramowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) s. 203
"Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich", Janina Abramowska [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) s. 203
"Kochanowskiego biografia kreowana", Janina Abramowska, "Teksty" nr 1 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) s. 204
"Polska bajka ezopowa", Janina Abramowska, pod red. Aleksandry Okopień-Sławińskiej, Poznań 1991 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 225-230
"Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce Oświecenia", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Teresa Kostkiewiczowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Janina Abramowska Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 235-240
"Studia i portrety", Zofia Szmydtowa, indeks opracowała Anna Lisowska, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 442, 2 nlb. : [recenzja] Janina Abramowska Anna Lisowska (aut. dzieła rec.) Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 255-262
Dwadzieścia lat "Biblioteki Pisarzów Polskich" Janina Abramowska s. 325-333
Mikołaj Rej - w czterechsetlecie śmierci (Warszawa, 20-22 października 1969) Janina Abramowska s. 353-360
Czym jest dziś czytanie literatury? : ankieta Janina Abramowska s. 505-506