Znaleziono 5 artykułów

Jan Leszek Adamczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia i topografia Suomenlinny Jan Leszek Adamczyk s. 291-297
Odpowiedź na recenzję "Źródeł do dziejów Kielc" Jan Leszek Adamczyk s. 377-379
"Rynek w Kielcach. Przekształcenia przestrzenne i zabudowa mieszczańska Kielc lokacyjnych w XVII-XIX wieku", Jan Leszek Adamczyk, Kielce 1993 : [recenzja] Zenon Guldon Jan Leszek Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 431-433
"Bulletin Signalétique", Paris 1957 : [recenzja] Jan Leszek Adamczyk Irena Stasiewiczówna s. 479-483
"Fabryka tektury w Dołach Biskupich, dawniej << Witulin >>. Pomnik kultury materialnej", Jan Leszek Adamczyk, Kielce 1982 : [recenzja] Henryk Jost Jan Leszek Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 498