Znaleziono 18 artykułów

Muzahim Al-Noorachi

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Muzahim Al-Noorachi Roman Patora s. 5-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Słowo wstępne Muzahim Al-Noorachi s. 5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Muzahim Al-Noorachi Andrzej Woźniak s. 5-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie analizy otoczenia w strategicznym planowaniu przedsiębiorstwa Muzahim Al-Noorachi s. 7-15
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketing globalny a analiza otoczenia Muzahim Al-Noorachi s. 9-23
  Zacytuj
 • Udostępnij
Świat islamu a rola reklamy w komunikacji rynkowej przedsiębiorstw Muzahim Al-Noorachi s. 25-34
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ekologistyka a logistyka odpadów opakowaniowych Muzahim Al-Noorachi s. 71-78
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowe spojrzenie na marketing - czyli zarządzanie popytem na rynku Muzahim Al-Noorachi s. 75-83
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dostępność produktu a satysfakcja klienta Muzahim Al-Noorachi s. 79-90
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza jakościowa rynku jako element oceny sytuacji marketingowej przedsiębiorstwa Muzahim Al-Noorachi s. 89-102
  Zacytuj
 • Udostępnij
Klient jako wartość napędzająca biznes Muzahim Al-Noorachi s. 91-104
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szkodliwość marnotrawstwa w działalności przedsiębiorstw Muzahim Al-Noorachi s. 139-145
  Zacytuj
 • Udostępnij
JIT - niezawodny system zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie Muzahim Al-Noorachi s. 155-160
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketing przekazu ustnego (szeptanego) jako forma niepłatnej komunikacji marketingowej Muzahim Al-Noorachi s. 163-176
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rekomendacja jako bezinwestycyjny instrument promocji Muzahim Al-Noorachi s. 167-174
  Zacytuj
 • Udostępnij
New attitude toward the client as an effect of economic restructuring Muzahim Al-Noorachi s. 177-188
  Zacytuj
 • Udostępnij
Niektóre strategie determinujące satysfakcję klienta Muzahim Al-Noorachi s. 249-265
  Zacytuj
 • Udostępnij
Orientacja na klienta w jednostkach komunalnych miasta Łodzi Muzahim Al-Noorachi Bartłomiej Stopczyński s. 433-445
  Zacytuj
 • Udostępnij