Znaleziono 3 artykuły

Karolina Albińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag o przeobrażeniach środowiska medialnego współczesnego radiosłuchacza : szkic przeglądowy Karolina Albińska s. 66-78
Jaskółka zwiastująca wiosnę czy relikt przeszłości? : z badań nad atrakcyjnością słuchowiska radiowego Karolina Albińska s. 96-104
Radiosłuchacz XXI wieku : w poszukiwaniu profilu współczesnego odbiorcy przekazów radiowych Karolina Albińska s. 127-142, 163