Znaleziono 3 artykuły

Anna Ambrochowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polska służba konsularna w Prusach Wschodnich wobec problemu przynależności państwowej byłych kolonistów niemieckich z Wołynia w okresie międzywojennym Anna Ambrochowicz s. 215-223
Opieka konsularna nad polskimi robotnikami sezonowymi w Prusach Wschodnich w okresie międzywojennym : wybrane problemy Anna Ambrochowicz s. 413-421
"Polska dyplomacja na wschodzie w XX oraz początkach XXI wieku" : sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Charków 4-5 czerwca 2010 roku Anna Ambrochowicz s. 472-475