Znaleziono 1 artykuł

Aldona Andrzejowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zgłowiączka, gm. Lubraniec, woj. włocławskie, st. 2 Aldona Andrzejowska Krystyna Nadolska s. 143