Znaleziono 7 artykułów

Magdalena Antkowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na rynek nieruchomości rolnych w województwie wielkopolskim Magdalena Antkowiak Mateusz Iwiński Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 165-177
Rozwój infrastruktury drogowej a kolizje z udziałem zwierzyny leśnej Magdalena Antkowiak Mateusz Iwiński Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 207-219
Reklama w przestrzeni publicznej miast Kórnik i Bnin w kontekście ustaleń „ustawy krajobrazowej” Magdalena Antkowiak Mateusz Iwiński Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 293-304
Kształtowanie funkcji mieszkaniowych w politykach przestrzennych wybranych gmin w Polsce w kontekście lokalnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych Magdalena Antkowiak Tomasz Kuźniar Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 381-392
Ocena realizacji celów Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik w opiniach mieszjkańców Magdalena Antkowiak Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 393-407
Analiza presji urbanistycznej na obszary chronione na przykładzie gminy Puszczykowo Magdalena Antkowiak Marta Lisiak Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 409-421
Analiza rynku nieruchomości niezabudowanych w gminie Komorniki w latach 2010-2013 Magdalena Antkowiak Aleksandra Maciejewska Anna Zbierska Adam Zydroń s. 423-435