Znaleziono 7 artykułów

Feliks W. Araszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metodyka wychowania w polskiej myśli pedagogicznej okresu międzywojennego Feliks W. Araszkiewicz s. 121-151
Geneza ideałów wychowawczych Drugiej Rzeczypospolitej Feliks W. Araszkiewicz s. 143-174
Szkoła średnia ogólnokształcąca na ziemiach polskich w latach 1915-1918 Feliks W. Araszkiewicz s. 161-231
"Jeszcze raz przez życia : wspomnienia", Włodzimierz Gałecki, Kraków 1966 : [recenzja] Feliks W. Araszkiewicz Włodzimierz Gałecki (aut. dzieła rec.) s. 187-191
"Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej", Feliks W. Araszkiewicz, Warszawa 1978 : [recenzja] Leonard Grochowski Feliks W. Araszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 189-193
"Teleologia wychowania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1944-1980)", Feliks W. Araszkiewicz, Słupsk 1986 : [recenzja] Henryk Porożyński Feliks W. Araszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 228-232
"Antoni Bolesław Dobrowolski prekursor współczesnej edukacji", Stanisław Michalski, Warszawa ; Poznań 1984 : [recenzja] Feliks W. Araszkiewicz Stanisław Michalski (aut. dzieła rec.) s. 253-256