Znaleziono 16 artykułów

Ryszard Asienkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakterystyka morfologiczna młodzieży Uniwersytetu Zielonogórskiego w świetle uwarunkowań środowiskowych Ryszard Asienkiewicz s. 71-79
Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Ryszard Asienkiewicz Józef Tatarczuk Artur Wandycz s. 81-87
Rozwój fizyczny populacji dzieci Zielonej Góry w świetle wybranych zmiennych społecznych Ryszard Asienkiewicz s. 109-118
Z badań związków cech somatycznych i sprawności motorycznej dzieci Zielonej Góry Ryszard Asienkiewicz s. 119-127
Dojrzewanie dziewcząt z województwa lubuskiego w kontekście wybranych czynników środowiskowo-społecznych Ryszard Asienkiewicz Izabela Jerzak Józef Tatarczuk Artur Wandycz s. 127-138
Comparison of dynamics of development of physical height, mass and explosive power capacity of lower limbs in boys from the Olomouc region and Zielona Góra Ryszard Asienkiewicz Miroslav Kopecký s. 129-136
Rozwój fizyczny zielonogórskich chłopców i dziewcząt w wieku 15 lat, w świetle wybranych czynników środowiskowych Ryszard Asienkiewicz Katarzyna Koziołkowska Józef Tatarczuk s. 131-147
    Zacytuj
  • Udostępnij
Poziom rozwoju somatycznego studentów i studentek wychowania fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie Ryszard Asienkiewicz s. 139-160
Charakterystyka porównawcza zróżnicowania morfologicznego i typologicznego młodzieży akademickiej w Polsce (na przykładzie studentów i studentek wychowania fizycznego) Ryszard Asienkiewicz Grażyna Biczysko Józef Tatarczuk s. 153-170
Poziom rozwoju fizycznego i zdolności motorycznych młodzieży WSP w Zielonej Górze w świetle wybranych czynników Ryszard Asienkiewicz Andrzej Malinowski Józef Tatarczuk s. 169-184
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego”, połączonej z jubileuszem 80 urodzin Profesora Andrzeja Malinowskiego (Zielona Góra, 16–17.09.2014) Ryszard Asienkiewicz s. 169-178
Środowiskowe uwarunkowania poziomu rozwoju fizycznego studentek I roku WSP w Zielonej Górze Ryszard Asienkiewicz Józef Tatarczuk s. 185-197
Studenci I roku WSP w Zielonej Górze w ujęciu typologicznym Adama Wankego Ryszard Asienkiewicz Józef Tatarczuk s. 199-207
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego" Ryszard Asienkiewicz s. 235-240
Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Drozdowskim w 80 rocznicę urodzin Ryszard Asienkiewicz s. 249-253
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Katedry Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w latach 1999-2009 Ryszard Asienkiewicz Grażyna Biczysko Ewa Skorupka s. 255-266