Znaleziono 61 artykułów

Kazimierz Askanas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Tadeusz Kotarbiński Kazimierz Askanas s. 2-4
Działalność Towarzystwa Naukowego Płockiego w czterdziestoleciu PRL - cz. II Kazimierz Askanas s. 3-16
O potrzebie czasopism regionalnych Kazimierz Askanas s. 3-4
O badaniach socjologicznych nad zainteresowaniami i potrzebami kulturalnymi robotników płockich prowadzonych przez Komisję Badań nad Powstaniem i Rozwojem Płocka T. N. P. Kazimierz Askanas Irena Nowakowa s. 4-7
Dwudziestopięciolecie "Notatek Płockich" Kazimierz Askanas s. 5-7
Zarys socjograficzny grupy adwokatów emerytów i rencistów Kazimierz Askanas s. 6-20
W 70 rocznicę wznowienia działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego (1907-1977) Kazimierz Askanas s. 6-9
Zagadnienia socjologiczne i organizacyjne w okresie ćwierćwiecza działalności zespołów adwokackich Kazimierz Askanas s. 7-20
Srebrna okładka Ewangeliarza Księżnej Anastazji Kazimierz Askanas s. 7-18
Refleksje pozjazdowe Kazimierz Askanas Józef Malcen Jerzy Malinowski Eugeniusz Sindlewski s. 9-18
Sprawozdanie z 6 lat pracy Komisji Badań nad Powstaniem i Rozwojem Płocka Towarzystwa Naukowego Płockiego Kazimierz Askanas s. 11-16
Wystąpienie wiceprezesa TNP dra Kazimierza Askanasa w Wyższym Seminarium Duchownym w czasie obiadu. Kazimierz Askanas s. 14, 14-0
Rozmiary i dynamika przestępczości na terenie Płocka i powiatu płockiego w pierwszym okresie uprzemysławiania (cz. IV) Kazimierz Askanas s. 19-31
Działalność naukowa Towarzystwa Naukowego Płockiego w czterdziestoleciu PRL - cz. I Kazimierz Askanas s. 20-25
Materiały z narady korespondentów terenowych "Palestry" w dniach 5 i 6 kwietnia 1986 r. : Dyskusja Kazimierz Askanas Mieczysław Cincio Alfred Dreszer Stanisław Hęćka Czesław Jaworski Andrzej Kern Stefan Kosiński Juliusz Leszczyński Tomasz Majewski Kazimierz Ostrowski Halina Piekarska Andrzej Rajpert Jerzy Sulimierski Leszek Sługocki s. 22-47
Płocka herma fundacji Kazimierza Wielkiego Kazimierz Askanas s. 22-26
Zawołanie handlowe w Płocku Kazimierz Askanas s. 23-28
O przestępczości nieletnich na terenie Płocka i powiatu płockiego w okresie międzywojennym Kazimierz Askanas s. 23-33
Rozmiary i dynamika przestępczości na terenie Płocka i powiatu płockiego w pierwszym okresie uprzemysławiania Kazimierz Askanas s. 25-36
Towarzystwa Naukowe Płockie w trzydziestopięcioleciu Polski Ludowej Kazimierz Askanas s. 25-51
Rozmiary i dynamika przestępczości na terenie Płocka i powiatu płockiego w pierwszym okresie uprzemysławiania (cz. II) Kazimierz Askanas s. 26-36
Powiązania Towarzystwa Naukowego przy Szkole Wojewódzkiej Płockiej z Królewskim Warszawskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk (1820-1830) Kazimierz Askanas s. 27-30
Przyczynek do historii badań i zabezpieczeń skarpy płockiej Kazimierz Askanas s. 28-29
Rozmiary i dynamika przestępczości na terenie Płocka i powiatu płockiego w pierwszym okresie uprzemysławiania (cz. III) Kazimierz Askanas s. 28-33
O niektórych zabytkach rzemiosła artystycznego epoki romańskiej w Płocku Kazimierz Askanas s. 28-33
Zagadnienie badań regionalnych w Płocku : (w ujęciu historycznym na tle rozwoju regionalizmu polskiego) Kazimierz Askanas s. 32-42
Wspomnienia pośmiertne Kazimierz Askanas s. 33-35
Stefan Themerson i jego dom rodzinny Kazimierz Askanas s. 33-41
Paweł Lewinson-Łapiński działacz ruchu robotniczego (1879-1937) Kazimierz Askanas s. 34-36
Etos Armii Krajowej Kazimierz Askanas s. 35, 35-0
Prof. dr Włodzimierz Szafrański Kazimierz Askanas s. 36-37
Prof. dr Włodzimierz Szafrański Kazimierz Askanas s. 36-37
Nowe książki o płockiej petrochemii Kazimierz Askanas s. 42, 42-0
Wincenty Korda - wybitny ogrodnik połcki Kazimierz Askanas s. 42-44
Profesor Witold Doroszewski a językoznawcze badania regionalne Towarzystwa Naukowego Płockiego Kazimierz Askanas s. 45-46
Grafika Henryka Jońcy Kazimierz Askanas s. 46, 46-0
90 rocznica urodzin członka honorowego Towarzystwa Naukowego Płockiego prof. dr. Tadeusza Kotarbińskiego Kazimierz Askanas s. 48, 48-0
Heroizm pracy : (w dziesiątą rocznicę zgonu Tadeusza Gierzyńskiego) Kazimierz Askanas s. 48-50
Stanisław Zgliczyński - wzorowy adwokat (działalność i tragiczny finał jego życia) Kazimierz Askanas s. 50-52
"Sztuka Płocka", Kazimierz Askanas, Płock 1985 : [recenzja] Jan Bolesław Nycek Kazimierz Askanas (aut. dzieła rec.) s. 51-53
Wspomnienie o Bolesławie Jędrzejewskim - prezesie Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach 1945-1949 Kazimierz Askanas s. 51-55
Śp. Alina Kowalska. Wspomnienie z minionej epoki - czyli notatki o Pugetach Kazimierz Askanas s. 51-53
Dyskusja nad referatem mgr Askanasa Kazimierz Askanas s. 52, 52-0
Gawęda o zbiorach muzealnych i sztuce Kazimierz Askanas Lech Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 52-53
Adwokat Kazimierz Mayzner - znana postać na Mazowszu Kazimierz Askanas s. 53-59
Dr Marcin Kamiński - kompozytor, pedagog, działacz społeczny (1913-1990) : (wspomnienie) Kazimierz Askanas s. 53-55
Ci, którzy odeszli Kazimierz Askanas s. 54-55
Ks. dr Michał Grzybowski - Martyrologium Duchowieństwa Diecezji Płockiej w latach II wojny światowej 1939-1945 Kazimierz Askanas s. 54-56
Z żałobnej karty : Hanna Główczewska Kazimierz Askanas s. 55-56
Słowo o księdzu prałacie profesorze Sewerynie Wyczałkowskim Kazimierz Askanas s. 57-62
Szpalty pamięci : adw. Jan Chyczewski Kazimierz Askanas s. 58-59
Uwagi na marginesie tworzenia nowej izby adwokackiej Kazimierz Askanas s. 59-61
Adwokat Alfons Żółtowski 1908-1985 Kazimierz Askanas s. 61-63
Echa wystawy rzeźb Łucji Krajewskiej Kazimierz Askanas s. 61, 61-0
Wystawa jubileuszowa Muzeum Mazowieckiego w Płocku Kazimierz Askanas s. 61-64
Sekretarz Generalny TNP Kawalerem Krzyża Komandorskiego OOP Kazimierz Askanas s. 61-63
Wystawa rzeźby i malarstwa Giseli Rossberg Kazimierz Askanas s. 63-64
"Elementy obce etnicznie w Trzeciej Rzeszy", Diemut Majer, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Kazimierz Askanas Diemut Majer s. 80-82
Bolesław Jędrzejewski (1896-1987) - senior adwokatury mazowieckiej Kazimierz Askanas s. 91-94
"Przestępczość w uprzemysławianym mieście", Kazimierz Askanas, Warszawa 1977 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Kazimierz Askanas (aut. dzieła rec.) s. 101-105
Muzeum Adwokata w Paryżu Kazimierz Askanas s. 112-113