Znaleziono 15 artykułów

Piotr Bórawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Evaluation of the technical efficiency of dairy farms using the DEA method = Ocena efektywności technicznej gospodarstw mlecznych z wykorzystaniem metody dea Piotr Bórawski James W. Dunn s. 29-39
    Zacytuj
  • Udostępnij
Evaluation of the technical efficiency of dairy farms using the DEA method = Ocena efektywności technicznej gospodarstw mlecznych z wykorzystaniem metody dea Piotr Bórawski James W. Dunn s. 29-39
Tatarzy - ziemianie w dobrach Radziwiłłów (XVI-XVIII w.) Piotr Borawski s. 33-49
Tatarzy w miastach i jurydykach Radziwiłłów Piotr Borawski s. 200, 65-81
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych Piotr Bórawski Aleksander Lewczuk s. 91-99
Efektywność gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną FADN w regionie Pomorza i Mazur Piotr Bórawski Tomasz Ogonowski s. 126-136
Efektywność gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną FADN w regionie Pomorza i Mazur Piotr Bórawski Tomasz Ogonowski s. 126-136
Innowacyjność i źródła sukcesu w rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu na obszarach wiejskich w Polsce Piotr Bórawski Aleksander Lewczuk s. 163-171
Evaluation of human capital and its impact on economic results of farms engaged in non-agricultural activity in Poland Theodore R. Alter Piotr Bórawski James W. Dunn s. 187-201
Production and International Trade of Milk and Dairy Products in the USA Piotr Bórawski Lauren Chenarides James W. Dunn Jonathan Tuthill s. 197-208
O przynależności Tatarów hospodarskich do stanu szlacheckiego (na marginesie artykułu "PH" t. 77, z. 3, s. 467-480, Sobczak, J., Czy tatarska ludność Litwy należała do stanu szlacheckiego?) Piotr Borawski s. 345-358
Zróżnicowanie kondycji finansowej gospodarstw mlecznych Aneta Bełdycka-Bórawska Piotr Bórawski s. 375-383
Innowacyjność przedsiębiorstw prowadzonych przez rolników w praktyce i teorii ekonomii Piotr Bórawski Natalia Machałek s. 381-389
Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego na tle kraju według miernika Hellwiga = Differences in socio-economic development level of rural areas in Warmia and Mazury province compared to the country by Hellwig development measure Piotr Bórawski Mariola Chrzanowska Iwona Pomianek s. 442-456
Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego na tle kraju według miernika Hellwiga = Differences in socio-economic development level of rural areas in Warmia and Mazury province compared to the country by Hellwig development measure Piotr Bórawski Mariola Chrzanowska Iwona Pomianek s. 442-456
    Zacytuj
  • Udostępnij