Znaleziono 3 artykuły

Iwona Błaszczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Witold Gałka (1953-2001) Iwona Błaszczyk s. 339-340
Zabytki sztuki, rzemiosła artystycznego i techniki w Poznaniu w latach 1990-1999 Iwona Błaszczyk s. 377-388
Konserwacja zabytków sztuki, rzemiosła artystycznego i techniki w Poznaniu w latach 1990-2001 Iwona Błaszczyk s. 432-438