Znaleziono 5 artykułów

Jacek J. Błeszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsce internetu w czasie wolnym współczesnych Polaków Jacek J. Błeszyński Małgorzata Orłowska s. 23-30
Jakość życia dzieci autystycznych Jacek J. Błeszyński Małgorzata Orłowska s. 133-147
Przemoc wobec dziecka w rodzinie Jacek J. Błeszyński Anita Rodkiewicz-Rożek s. 145-162
Miejsce dziecka niepełnosprawnego w procedurze adopcyjnej i pozainstytucjonalnych, rodzinnych formach opieki Jacek J. Błeszyński s. 183-189
Miejsce Internetu w budżecie czasu polskiego dziecka - perspektywa pedagogiczna = Role of the Internet in the Budget Time Polish Child - Pedagogical Perspective Jacek J. Błeszyński Olga Khyzhna Małgorzata Orłowska s. 255-261