Znaleziono 2 artykuły

Jan Błeszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reemisja w świetle zmian prawa autorskiego Jan Błeszyński s. 43-62
"Główne problemy prawa komputerowego", Janusz Bart, Ryszard Markiewicz, [Warszawa] 1993 : [recenzja] Jan Błeszyński Janusz Bart (aut. dzieła rec.) Ryszard Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 87-91