Znaleziono 8 artykułów

Wanda Błońska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sny średniowiecza Jacques Le Goff Wanda Błońska (tłum.) s. 24-42
Historia czy literatura? Roland Barthes Wanda Błońska (tłum.) s. 253-268
Strukturalizm a krytyka literacka Gérard Genette Wanda Błońska (tłum.) s. 275-293
Kategorie opowiadania literackiego Tzvetan Todorov Wanda Błońska (tłum.) s. 293-325
Zasadnicze problemy kompleksowych badań porównawczych István Sőtér Wanda Błońska (tłum.) s. 301-310
Style i historia stylów Tibor Klaniczay Wanda Błońska (tłum.) s. 305-335
Porównanie to jeszcze nie dowód : przedmiot, metody, programy René Etiemble Wanda Błońska (tłum.) s. 311-332
Wstęp do analizy stukturalnej opowiadań Roland Barthes Wanda Błońska (tłum.) s. 327-359