Znaleziono 3 artykuły

Majer Bałaban

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przegląd literatury historyi Żydów w Polsce, I 1907-1909 ; II 1909-1911 : (z dodatkami z lat poprzednich) : (dokończenie) Majer Bałaban s. 75-91
Przegląd literatury historyi Żydów w Polsce, I 1907-1909 ; II 1909-1911 : (z dodatkami z lat poprzednich) Majer Bałaban s. 243-256
Żydzi w powstaniu 1863 r. : próba bibliografii rozumowanej Majer Bałaban s. 564-599