Znaleziono 5 artykułów

Maciej Bałtowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewolucja polityki gospodarczej a procesy globalizacyjne Maciej Bałtowski s. 29-38
Utopie społeczno-gospodarcze : historia i współczesność Maciej Bałtowski Grzegorz Kwiatkowski s. 39-53
Sektor nowych prywatnych przedsiębiorstw w gospodarce polskiej - jego geneza i struktura Maciej Bałtowski Szymon Żminda s. 55-67
Via Intermare w strategii rozwoju Euroregionu Bug Maciej Bałtowski Andrzej Miszczuk s. 89-110
"Kapitalizm niemiecki : szkice o genezie, rozwoju i teraźniejszości", Olgierd Gedymin, Białystok 2002 : [recenzja] Maciej Bałtowski Olgierd Gedymin (aut. dzieła rec.) s. 481-485