Znaleziono 3 artykuły

Grażyna Bałtruszajtys

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Grażyna Bałtruszajtys s. 148-155
„Prawoznawstwo w poglądach i ujęciu encyklopedystów”, Witold Wołodkiewicz, Warszawa 1990 : [recenzja] Grażyna Bałtruszajtys Witold Wołodkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 160-162
Z dziejów katedr historii prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego : przyczynek do badań trudnych lat 1945-1950 Grażyna Bałtruszajtys s. 219-246