Znaleziono 12 artykułów

Stefania Bańcer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Z zagadnień techniki tłumaczenia poezji. Studia nad polskimi przekładami liryki francuskiej w antologiach z lat 1899-1911", Anna Drzewicka, Kraków 1971 : [recenzja] Stefania Bańcer Anna Drzewicka (aut. dzieła rec.) s. 104
"Studium wariantów w cyklu czterech poematów Verhaerena", Zofia Irena Kalinowska, Katowice 1969 : [recenzja] Stefania Bańcer Zofia Irena Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 149
"Legenda Rimbauda", Artur Międzyrzecki, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Stefania Bańcer Artur Międzyrzecki (aut. dzieła rec.) s. 157
"Przekaz antyku w polskiej zagadce literackiej i ludowej", Leon Witkowski, Toruń 1971 : [recenzja] Stefania Bańcer Leon Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 158
"Sztuka romantyczna. Dziennki poufne", Charles Baudelaire, Warszawa 1971 : [recenzja] Stefania Bańcer Charles Baudelaire (aut. dzieła rec.) s. 164
"Maria Krysińska, poetka francuskiego symbolizmu", Maria Szarama-Swolkieniowa, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Hitorycznoliterackie", z. 23 : [recenzja] Stefania Bańcer Maria Szarama-Swolkieniowa (aut. dzieła rec.) s. 182
"Z dziejów literackich przyjaźni Przybyszewskiego", Stefania Bańcer, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Stefania Bańcer (aut. dzieła rec.) s. 186
"Reymont. Opowieść biograficzna", Barbara Kocówna, Warszawa 1971 : [recenzja] Stefania Bańcer Barbara Kocówna (aut. dzieła rec.) s. 190
"Twórczość nowelistyczna Ignacego Maciejowskiego-Sewera", Eugenia Łoch, Wrocław 1971 : [recenzja] Stefania Bańcer Eugenia Łoch (aut. dzieła rec.) s. 192
"Bolesław Prus", Teresa Tyszkiewicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Stefania Bańcer Teresa Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 194
"Pamiętnik krytyczny", Andrzej Lam, Kraków 1970 : [recenzja] Stefania Bańcer Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 212
"Peleryna, ciupaga i znak tajemny", Jan Reychman, Kraków 1971 : [recenzja] Stefania Bańcer Jan Reychman (aut. dzieła rec.) s. 222