Znaleziono 36 artykułów

Józef Bańka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nagłość jako metafizyczna skłonność bytu Józef Bańka s. 7-27
Słowo wstępne Józef Bańka s. 7-11
O pięknej wizji odczytania księgi wszechświata Józef Bańka s. 7-26
Nanofilozofia i poznanie "a recentiori" Józef Bańka s. 7-25
Piękno jako tchnienie enteatyczne w "Enneadach" Plotyna Józef Bańka s. 7-22
Jak według Plotyna Pierwsze jest Pierwszą Przyczyną? Józef Bańka s. 7-20
Jak według Plotyna Jedno myśli w sposób pierwszy? Józef Bańka s. 7-13
O postawie recentywistycznej, czyli aktualistycznej Józef Bańka s. 7-28
Mechanizmy identyfikacji kulturowej w koncepcji recentywizmu Józef Bańka s. 7-20
Ontologie otwarte a inscenizacje epistemologiczne bytu na gruncie recentywizmu Józef Bańka s. 7-42
Metafizyka przyszłości i antynomie historyzmu Józef Bańka s. 7-30
Medytacje parmenidiańskie dotyczące pojmowania idei recentywizmu Józef Bańka s. 7-25
Epistemologia recentywistyczna w treści poznawczej nauk technicznych i humanistycznych Józef Bańka s. 7-25
Aktualność jako epistemologicznie doniosła wartość prawdy Józef Bańka s. 7-38
Inscenizator ludzki w recentywistycznej koncepcji prawdy Józef Bańka s. 7-32
Możliwości estetyki recenztywistycznej Józef Bańka s. 7-33
Metafizyka wobec intuicji pierwszych doniesień naoczności zmysłowej Józef Bańka s. 7-40
Kształt metody recentywistycznej w nauce i filozofii Józef Bańka s. 7-50
O tak zwanej drugiej "filozofii pierwszej" Plotyna Józef Bańka s. 7-19
Przeniesienie Pierwszego na Byt Pierwszy w "Dziewiętnicach" Plotyna Józef Bańka s. 9-19
Archeologia niewiedzy w koncepcji Mikołaja z Kuzy Józef Bańka s. 9-23
Recentywizm i zatracenie wyczucia wymiaru metafizycznego Józef Bańka s. 13-35
Eutyfronika - centralna teoria wartości humanistycznych i technicznych Józef Bańka s. 17-32
Metastaza jako wyraz ograniczenia cywilizacji do chwilowoœści "click-time" Józef Bańka s. 37-53
Kategoria "teraz" w Husserla fenomenologii czasu i w recentywizmie Józef Bańka s. 85-102
Teoria Absolutu w koncepcjach recentywizmu i filozofii Wschodu Józef Bańka s. 99-114
Dwie etyki prostomyślności : praktyczna a recentiori i egzystencjalna a satori Józef Bańka s. 115-133
Sprzeczność i czas w systemie recentywizmu Józef Bańka s. 183-204
"Filozofia cywilizacji", t. I: "Cywilizacja diatymiczna czyli Świat jako strach i łup", Józef Bańka, Katowice 1986 : [recenzja] Czesław S. Bartnik Józef Bańka (aut. dzieła rec.) s. 185-187
Czy recentywizm może wystąpić jako horyzont spełnienia logiki nieskończenie wielowartościowej? Józef Bańka s. 197-220
Sermonizm jako stanowisko recentywizmu w sporze o powszechniki Józef Bańka s. 199-220
Absolut i absurd Piotr Urbański Józef Bańka (aut. dzieła rec.) s. 249-253
W sprawie Poglądów filozoficzno-społecznych Michała Wiszniewskiego. Odpowiedź autora recenzentowi Józef Bańka s. 353-356
"Marksizm a fenomen Teilharda", Tadeusz Płużański, Warszawa 1967 : [recenzja] Józef Bańka Tadeusz Płużański (aut. dzieła rec.) s. 459-465
Metodologiczne aspekty dzieła Teilharda de Chardin Józef Bańka s. 557-570
"Poglądy filozoficzno-społeczne Michała Wiszniewskiego", Józef Bańka, Warszawa 1967 : [recenzja] Julian Dybiec Józef Bańka (aut. dzieła rec.) s. 558-562