Znaleziono 15 artykułów

Roman Backer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kategoria klasy społecznej u Karola Marksa i Fryderyka Engelsa : próba rekonstrukcji i klasyfikacji Roman Bäcker s. 3-26
Opis niezależnej prasy Torunia : wrzesień 1980 - 13 grudnia 1981 Roman Bäcker s. 3-20
Marksowsko-engelsowska analiza rozwoju państwa francuskiego do roku 1870 Roman Bäcker s. 3-25
Totalitaryzm w Polsce lat 1948-1956 Roman Bäcker s. 7-16
Poglądy Karola Marksa i Fryderyka Engelsa na państwo despotyczne azjatyckiego sposobu produkcji Roman Bäcker s. 15-25
Zarys Marksowsko-Engelsowskich koncepcji państwa Roman Bäcker s. 23-40
Poglądy Lenina na rolę i zadania związków zawodowych w Rosji w latach 1900-1922 : próba systematyzacji Roman Bäcker s. 23-50
Niektóre aspekty funkcjonowania mechanizmów demokracji socjalistycznej Roman Bäcker s. 25-42
Przekształcenia świadomości politycznej i struktur regionalnych elit politycznych w latach 1980 - 2000 : casus społeczności województwa toruńskiego Roman Backer s. 39-45
Opis niezależnej prasy Torunia : wrzesień 1980 - 13 grudnia 1981 : część druga Roman Bäcker s. 41-53
Społeczeństwo obywatelskie w procesie stawania się : analiza jego przypadku Roman Bäcker s. 43-51
Pogranicze jako kategoria politologiczna Roman Bäcker s. 65
Heglowska a marksowsko-engelsowska koncepcja interesu Roman Bäcker s. 67-82
"Palestyńczycy. Ich życie i walka", Anna Bukowska, Warszawa 1978 : [recenzja] Roman Bäcker Anna Bukowska (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Russia abroad. Gold book of emigration. The first third of the XXth century. Biographical encyclopedia", Moscow 1997", Moskva 1997; "Russkoje zarubeż'e. Zołotaja kniga emigracii. Piervaja tret' XX veka. Encikłopediczeskij biograficzeskij słovar", Moskva 1997 : [recenzja] Roman Bäcker s. 244-247