Znaleziono 6 artykułów

Kazimierz Badziak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dyktatura głodomorów" : rzecz o twórcach i realizatorach autorytarnej Polski międzywojennej i totalitarnej Polski Ludowej Kazimierz Badziak s. 17-29
Polityka gospodarcza rządu Leopolda Skulskiego : program Władysława Grabskiego i próby jego realizacji do końca czerwca 1920 r. Kazimierz Badziak s. 37-48
Zabiegi Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism o obniżki cen papierów wydawniczych w latach 1931-1939 Kazimierz Badziak s. 47-65
"Zabiegi Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism o obniżki cen papierów wydawniczych w latach 1931-1939", Kazimierz Badziak, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Kazimierz Badziak (aut. dzieła rec.) s. 175
"«Powstanie» na Zaolziu w 1938 r. Polska akcja specjalna w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP", Kazimierz Badziak, Giennadij Matwiejew, Paweł Samuś, Warszawa 1997; "Akcja «Łom» : polskie działania dywersyjne na Rusi Zakarpackiej w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP", Paweł Samuś, Kazimierz Badziak, Giennadij Matwiejew, Warszawa 1998 : [recenzja] Jacek Pietrzak Kazimierz Badziak (aut. dzieła rec.) Giennadij Matwiejew (aut. dzieła rec.) Paweł Samuś (aut. dzieła rec.) s. 240-242
„Powstanie na Zaolziu w 1938 r. Polska akcja specjalna w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP”, Kazimierz Badziak, Giennadij Matwiejew, Paweł Samuś, Warszawa 1997 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Kazimierz Badziak (aut. dzieła rec.) Giennadij Matwiejew (aut. dzieła rec.) Paweł Samuś (aut. dzieła rec.) s. 515-517