Znaleziono 10 artykułów

Jerzy Bafia

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Listy do Redakcji] Jerzy Bafia Kazimierz Kosztirko Marian Mazur Jan Wasilkowski s. 7-8
["Palestra" w ciągu swego 30-lecia... : list gratulacyjny od Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Nowe Prawo"] Jerzy Bafia s. 8
Warunkowe umorzenie postępowania karnego według projektów k.k. i k.p.k. Jerzy Bafia s. 16-29
Postępowanie uproszczone w polskim procesie karnym : (dokończenie) Jerzy Bafia s. 21-27
Postępowanie uproszczone w polskim procesie karnym : (ciąg dalszy) Jerzy Bafia s. 35-44
Postępowanie uproszczone w k.p.k. Jerzy Bafia s. 58-70
Postępowanie uproszczone w polskim procesie karnym Jerzy Bafia s. 60-70
"Zmiana kwalifikacji prawnej czynu w procesie karnym", Jerzy Bafia, Warszawa 1964 : [recenzja] Marian Cieślak Jerzy Bafia (aut. dzieła rec.) s. 61-63
"Komentarz do ustawy karnej skarbowej", J. Bafia et al., Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jerzy Bafia (aut. dzieła rec.) s. 147
"Zwrot sprawy przez sąd do uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia", J. Bafia, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jerzy Bafia (aut. dzieła rec.) s. 148-149