Znaleziono 3 artykuły

Ewa Bagińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odpowiedzialność deliktowa amerykańskich władz stanowych i lokalnych za szkody wyrządzone jednostce Ewa Bagińska s. 53-80
Roszczenia jednostki w razie naruszenia jej konstytucyjnych praw i wolności w systemie federalnym USA Ewa Bagińska s. 123-142
"Ze sztandarem prawa przez świat. Księga dedykowana Profesorowi Wieńczysławowi Józefowi Wagnerowi von Igelgrund z okazji 85-lecia urodzin", pod red. Romana Tokarczyka i Krzysztofa Motyki, Kraków 2002 : [recenzja] Ewa Bagińska Krzysztof Motyka (aut. dzieła rec.) Roman Tokarczyk (aut. dzieła rec.) s. 244-248