Znaleziono 23 artykuły

Jerzy Bagrowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wychowanie na czas przełomu Jerzy Bagrowicz s. 7-21
"Nostra aetate" - wyzwanie dla pedagogii chrześcijańskiej Jerzy Bagrowicz s. 7-26
W służbie rozwoju teorii i historii pedagogiki katolickiej w Polsce : profesor Janiny Kostkiewicz poszukiwania i dokonania Jerzy Bagrowicz s. 47-59
Edukacja w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej Jerzy Bagrowicz s. 51-68
    Zacytuj
  • Udostępnij
Przesłanie "Katechizmu Kościoła Katolickiego" i jego konsekwencje dla katechezy i nauczania o Żydach i judaizmie Jerzy Bagrowicz s. 61-92
Inicjacyjno-katechumenalny kształt wychowania religijnego Jerzy Bagrowicz s. 85-108
Społeczny wymiar odpowiedzialności Kościoła za dzieło edukacji religijnej Jerzy Bagrowicz s. 118-131
Dążenie do sensu podstawowym wyrazem duchowości człowieka Jerzy Bagrowicz s. 121-128
Religijność w kształtowaniu tożsamości młodzieży Jerzy Bagrowicz s. 135-148
Przepowiadanie do młodzieży gimnazjalnej : uwarunkowania i uwagi pedagogiczno-pastoralne Jerzy Bagrowicz s. 183-198
Problematyka katechizacji młodzieży w nurcie katechezy kerygmatycznej Jerzy Bagrowicz s. 183-207
Katechizacja młodzieży w sytuacji przemian współczesnego młodego pokolenia Jerzy Bagrowicz s. 185-215
Trud budowania od podstaw Jerzy Bagrowicz s. 195-203
Kościół w katechezie : z badań nad nauczaniem historii Kościoła w katechezie polskiej Jerzy Bagrowicz s. 197-206
""Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie" (Pwt 8, 5) : studia z pedagogiki biblijnej", Jerzy Bagrowicz, Stanisław Jankowski, Toruń 2005 : [recenzja] Michał Wojciechowski Jerzy Bagrowicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 218-220
Radość głoszenia Ewangelii: na marginesie katechetycznych wątków adhortacji Evangelii gaudium papieża Franciszka Jerzy Bagrowicz s. 237-250
Biskup - nauczyciel wiary i herold Słowa Jerzy Bagrowicz s. 238-249
Ks. Franciszek Jóźwiak - redaktor Jerzy Bagrowicz s. 252-258
Ksiądz Stefan Wyszyński jako redaktor naczelny "Ateneum Kapłańskiego" : z okazji 70. rocznicy święceń kapłańskich Jerzy Bagrowicz s. 305-312
"Nauczanie historii Kościoła w katechetyce polskiej lat 1919-1957", Jerzy Bagrowicz, "Arch. Bibl. T. Muz.", t. 37, 1978, s. 333-360 : [recenzja] Hieronim Eug. Wyczawski Jerzy Bagrowicz (aut. dzieła rec.) s. 325-327
Wychowanie personalistyczne w chrześcijaństwie Jerzy Bagrowicz s. 335-375
"Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele", Jerzy Bagrowicz, Toruń 2000 : [recenzja] Kazimierz Skoczylas Jerzy Bagrowicz (aut. dzieła rec.) s. 443-444
Ks. Franciszek Blachnicki w służbie pedagogii wiary Jerzy Bagrowicz s. 497-518