Znaleziono 4 artykuły

Michał Bajer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Les cas «des figures» : l'analyse stylistique du texte dramatique au XVII siècle Michał Bajer s. 5-25
Les sources et les directions principales du discours sur l'imagination au XVIIe siècle en France : criteres philosophique et rhetorique Michał Bajer s. 55-70
Problem spójności tekstu w staropolskim przekładzie tragedii : Stanisław Morsztyn i "Andromacha" z Racine'a Michał Bajer s. 99-128
Lustra królowej : obraz tragedii w perytekstach staropolskich i oświeceniowych przekładów Corneille'a i Racine'a Michał Bajer s. 232-252