Znaleziono 2 artykuły

Stanislav Balík

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O aktualnych zadaniach związanych z opracowywaniem dziejów adwokatury na ziemiach czeskich Stanislav Balik s. 118-120
Podpisanie porozumienia o współpracy adwokatury polskiej i czeskiej, Praga, 10 września 2003 r. Stanislav Balík Stanisław Rymar Ewa Stawicka s. 231-233