Znaleziono 5 artykułów

Jan Balbierz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mimesis Platona Arne Melberg Jan Balbierz (tłum.) s. 5-36
Demiurg i jego fantazmaty : spekulacje wokół mitologii stworzenia w dziele Bruno Schulza Renate Lachmann Jan Balbierz (tłum.) Piotr Lachmann (tłum.) s. 103-119
Turris Babel Augusta Strindberga Jan Balbierz s. 111-124
"Granica przejrzystości w" : o zmysłach modernizmu Jan Balbierz s. 150-157
George Steiner, krytyk epoki po-słowia Jan Balbierz s. 216-221