Znaleziono 5 artykułów

Magdalena Baliś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw w outsourcingowym modelu rachunkowości : szanse i zagrożenia Magdalena Baliś s. 13-20
Inkorpracja jako sposób realizacji strategii rozwoju małego przedsiębiorstwa : (studium przypadku) Magdalena Baliś s. 15-24
Dobre i złe praktyki w zarządzaniu finansami mikro i małych przedsiębiorstw w aspekcie zagrożenia kontynuacji działalności podmiotu Magdalena Baliś s. 117-126
Implementacja systemu informacyjnego klasy ERP w mikro i małym przedsiębiorstwie : (studium przypadku) Magdalena Baliś s. 519-527
Modelowanie systemu informacji finansowej w mikro i małym przedsiębiorstwie : założenia teoretyczne wybranych modeli systemów ewidencyjnych a rzeczywistość gospodarcza Magdalena Baliś s. 523-531