Znaleziono 1 artykuł

Jakub Balicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pedagogika ponad granicami : Wywiad z Profesorem Dietrichem Bennerem = Padagogik uber die grenzen : Ein interviev mit prof. Dietrich Benner Jakub Balicki Dietrich Benner Marta Sobocińska s. 361-396