Znaleziono 10 artykułów

Marian Balwierz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Duchowość misyjna jako istotny element osobowości współczesnego misjonarza Marian Balwierz s. 31-41
Idea misji Boskiej jako faktu eklezjalnego w doktrynie encyklik misyjnych papieży przedsoborowych Marian Balwierz s. 99-118
Przyjmowanie orędzia wiary na przykładzie afrykańskich ludów Tanzanii Marian Balwierz s. 109-132
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Marian Balwierz Władysław Kowalak Eugeniusz Sakowicz s. 123-136
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Marian Balwierz Władysław Kowalak Wacław Kuflewski Edmund Piszcz Johannes Willebrands s. 139-153
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Marian Balwierz Tomasz Barankiewicz Władysław Kowalak Eugeniusz Sakowicz s. 147-162
Aspekt misyjny teologicznego wymiaru ruchów migracyjnych Marian Balwierz s. 205-218
"La missione e la catechesi nella bibbia", E. Testa, Roma 1981 : [recenzja] Marian Balwierz E. Testa (aut. dzieła rec.) s. 263-267
"Theologie im kontext", [b.m.] 1983 : [recenzja] Marian Balwierz s. 268-270
"Teologia della missione", Joseph Comblin, Roma 1982 : [recenzja] Marian Balwierz Joseph Comblin (aut. dzieła rec.) s. 374-377