Znaleziono 26 artykułów

Ewa Banasiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bliżów, gm. Adamów, woj. zamojskie. Stanowisko 4 Ewa Banasiewicz Jacek Buszewicz Jerzy Kuśnierz Jan Machnik Józef Niedźwiedź Wiesław Roman s. 19
Hrubieszów-Podgórze, woj. zamojskie. Stanowisko 1A Ewa Banasiewicz s. 24-25
Hyża, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Ewa Banasiewicz s. 25
Hrubieszów-Podgórze, woj. zamojskie. Stanowisko 1A Ewa Banasiewicz Andrzej Kokowski s. 30-31
Kolonia Husynne, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, Stan. 4, AZP 86-95/64 Ewa Banasiewicz s. 49-50
Kolonia Husynne, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, St. 4, AZP 86-95/64 Ewa Banasiewicz s. 59-60
Wielokulturowe stanowisko 2 w Podlodowie, woj. zamojskie Jolanta Bagińska Ewa Banasiewicz Halina Taras s. 60-65
Podlodów, st. 2, gm. Łaszczów, woj. zamojskie, AZP 94-92/228 Jolanta Bagińska Ewa Banasiewicz Halina Wróbel-Taras s. 62-63
    Zacytuj
  • Udostępnij
Formowanie się wczesnośredniowiecznego osadnictwa Polski środkowowschodniej Ewa Banasiewicz Marek Florek Stanisław Gołub Jan Gurba Andrzej Rozwałka s. 67-76
Podlodów, st. 2, gm. Łaszczów, woj. zamojskie, AZP 93-92 Jolanta Bagińska Ewa Banasiewicz Halina Taras s. 69
Badania na wielokulturowym stanowisku 2 w Podlodowie, pow. Tomaszów Lubelski s. 75-79
Sitaniec - Błonie, gm. Zamość, woj. zamojskie, st. 4 Ewa Banasiewicz s. 87
Hrebenne, st. 17, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/49 Ewa Banasiewicz s. 90-91
Hrubieszów-Podgórze, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 1A Ewa Banasiewicz s. 96
Hrubieszów - Podgórze, woj. zamojskie. Stanowisko 1 A Ewa Banasiewicz Andrzej Kokowski s. 97
Dutrów Kolonia, gm. Telatyn, woj. zamojskie. Stanowisko 10 Ewa Banasiewicz s. 114
Wyniki badań wykopaliskowych w Podlodowie, stan. 2, woj zamojskie, w 1997 roku Jolanta Bagińska Ewa Banasiewicz Halina Taras s. 118-124
Machnówek, gm. Ulhówek, woj. zamojskie. Stanowisko 7 Ewa Banasiewicz s. 121
Jurów, gm. Jarczków, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Ewa Banasiewicz Irena Kutyłowska s. 127
Czwarty sezon badań grodziska w Jurowie, pow. Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie Ewa Banasiewicz s. 165-170
Badania wykopaliskowe na grodzisku w Jurowie, woj. zamojskie Ewa Banasiewicz s. 171-174
Jurów, st. 1, gm. Jarczów, woj. zamojskie, AZP 95-92 Ewa Banasiewicz Irena Kutyłowska s. 189
Jurów, st. 1, gm. Jarczów, woj. zamojskie, AZP 95-952/1 Ewa Banasiewicz Irena Kutyłowska s. 214
Zespół zabytków z grobu kultury przeworskiej odkryty w Górze Grabowiec, woj. zamojskie Ewa Banasiewicz s. 277-279
Z teki konserwatorskiej w województwie zamojskim Ewa Banasiewicz s. 285-287
Materiały z badań sondażowych grodziska wczesnośredniowiecznego w Jurowie, woj. zamojskie Ewa Banasiewicz s. 290-297