Znaleziono 11 artykułów

Marian Banaszak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ks. prof. dr hab. Eugeniusz Hieronim Wyczawski Marian Banaszak s. 5-12
Kronikarski i hagiograficzny wizerunek biskupa we wczesnym średniowieczu polskim (materiał dla teologii duchowości w Polsce) Marian Banaszak s. 9-18
Oddani świętemu Piotrowi : milenium dokumentu "Dagome iudex" Marian Banaszak s. 27-36
Geneza seminariów duchownych w Polsce Marian Banaszak s. 123-136
Uroczyste składanie obediencji papieżom Marian Banaszak s. 147-154
Papież-Polak, papież-Słowianin : profetyczna wizja dziejów i zadań Kościoła w dziedzinie jego własnej jedności i jedności Europy Marian Banaszak s. 176-193
"Dar Boży dla Kościoła i Polski. Polskie Seminarium Duchowne w Paryżu 1945-1995", Marian Banaszak, Paryż-Poznań 1995 : [recenzja] Marian Banaszak Andrzej F. Dziuba s. 191-195
Z dyskusji po wykładzie bpa Bohdana Bejzego Marian Banaszak Bohdan Bejze s. 224-225
"Bernardyni Warszawscy : dzieje klasztoru św. Anny w Warszawie 1454-1864", Wiesław Franciszek Murawiec, Kraków 1973 :[recenzja] Marian Banaszak Wiesław Franciszek Murawiec (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Powstanie i początkowe dzieje zgromadzenia ss. Rodziny Marii", Hieronim Eug. Wyczawski, "Prawo kanoniczne" 16 (1973), nr 1-2, s. 129-176 : [recenzja] Marian Banaszak Hieronim Eug. Wyczawski (aut. dzieła rec.) s. 280-282
Reformacja i reforma katolicka w diecezji wileńskiej (1527-1591) Marian Banaszak s. 293-322