Znaleziono 6 artykułów

Zbigniew Banaszczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Kolegium Redakcyjnego Zbigniew Banaszczyk Ryszard Kalisz Wiesław Kosórkiewicz Jerzy Naumann Grzegorz Zuchowcz s. 1
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem orzeczenia sądowego we właściwym czasie (art. 417 § 3 k.c.) Zbigniew Banaszczyk s. 9-18
O istocie należytej staranności Zbigniew Banaszczyk Paweł Granecki s. 12-29
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 1986 r. II CR 36 Zbigniew Banaszczyk s. 118-121
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem prawomocnym orzeczeniem lub ostateczną decyzją (art. 417 § 2 k.c.) Zbigniew Banaszczyk s. 118-135
"Arbitraż i mediacja: księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi", Warszawa 2012 : [recenzja] Zbigniew Banaszczyk s. 293-294