Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Banaszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z Konferencji Dyrektorów Katolickich Ośrodków Apostolatu Biblijnego Regionu Europy Środkowej : Kraków, 2-6 IX 2001 r. Andrzej Banaszek s. 203-207
Konferencja Dyrektorów Katolickich Ośrodków Apostolatu Biblijnego Regionu Europy Wschodniej, Dolany (Czechy), 6-9 IX 2004 Andrzej Banaszek s. 209-217
Sprawozdanie z Konferencji Dyrektorów Katolickich Ośrodków Apostolatu Biblijnego Regionu Europy Środkowej, Chorwacja, Krk, 1-4 września 2003 Andrzej Banaszek s. 217-222
"Prawie wszystko o Biblii", Anna Świderkówna, Warszawa 2003 : [recenzja] Andrzej Banaszek Anna Świderkówna (aut. dzieła rec.) s. 239-245