Znaleziono 4 artykuły

Paweł Baranowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza i rozwój teorii optymalnego obszaru walutowego Paweł Baranowski Dariusz Urban s. 54-68
Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy – analiza dla Polski i 15 krajów Unii Europejskiej Paweł Baranowski Jan Jacek Sztaudynger s. 157-170
"Reguły polityki pieniężnej : podejście ilościowe", Paweł Baranowski, Łódź 2014 : [recenzja] Joanna Stawska Paweł Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 166
Związek inflacji z kapitałem społecznym Paweł Baranowski Magdalena Paszkiewicz s. 259-266