Znaleziono 7 artykułów

Jan Barcz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Parlament polski w procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych : wnioski "de lege ferenda" Jan Barcz s. 7-52
Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego w świetle postanowień Konstytucji RP z 1997 r. Jan Barcz s. 21-42
Glosy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11.5.2005 r. (zgodność Traktatu akcesyjnego z Konstytucją RP) K 18 Jan Barcz s. 169-184
Biuletyn patrystyczny Jan Barcz Stanisław Kalinkowski Robert Koss Marek Starowieyski s. 179-186
Komentarz do ustawy z 27.7.2001 r. o służbie zagranicznej Jan Barcz s. 191-233
"Przejęcie prawa wspólnotowego przez nowe państwa członkowskie", Saulius Lukas Kaleda, Warszawa 2003 : [recenzja] Jan Barcz Saulius Lukas Kaleda (aut. dzieła rec.) s. 191-196
Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE z 16.6.2005 r. w sprawie C-105 Jan Barcz s. 297-307