Znaleziono 3 artykuły

Zygmunt Barczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
">>Anna Karenina<< - opowiadania i fakty (Adaptacja a powieść)", Zygmunt Barczyk, "Prace historycznoliterackie UŚl. w Katowicach" t.8. Studia z krytyki i literatury XX wieku, Katowice 1978 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Zygmunt Barczyk (aut. dzieła rec.) s. 193
"Jerzy Lutowski i jego krytycy", Zygmunt Barczyk, "Dialog" nr 4 (1985) : [recenzja] Zofia Szczygielska Zygmunt Barczyk (aut. dzieła rec.) s. 258
"Rewizja procesu profesora Sonnenbrucha", Zygmunt Barczyk, "Dialog" nr 7 (1984) : [recenzja] Zofia Szczygielska Zygmunt Barczyk (aut. dzieła rec.) s. 310