Znaleziono 3 artykuły

Emilia Barej

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Finansowa konkurencyjność miast : na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Emilia Barej s. 5-15
Zakres władztwa podatkowego : na przykładzie miast na prawach powiatu w województwie zachodniopomorskim Emilia Barej s. 7-17
Badanie konkurencyjności miast na prawach powiatu : relacja wydatków inwestycyjnych do miejsc pracy Emilia Barej s. 9-23