Znaleziono 33 artykuły

Barbara Bargieł

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Baraki Stare, gm. Zaklików, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko 2 Barbara Bargieł Marek Florek Jerzy Libera Anna Zakościelna s. 7
Drugi sezon badań wykopaliskowych na cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych w Pawłowie, stan. 3, pow. Sandomierz Barbara Bargieł Marek Florek s. 14-19
Wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 2001-2003 na cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych w Pawłowie, stan. 3, pow. Sandomierz Barbara Bargieł Marek Florek s. 20-32
Mydłów, gm. Iwoniska, woj. tarnobrzeskie, St. 37 i 38, AZP 88-70/268 i 269 Barbara Bargieł Jan Gurba Anna Zakościelna s. 21-22
Mydłów, st. 37 i 38, gm. Iwaniska, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-70/268 i 269 Barbara Bargieł M. Florek J. Gurba s. 23
Pierwszy sezon badań wykopaliskowych na cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych w Pawłowie, stan. 3, woj. świętokrzyskie Barbara Bargieł Marek Florek s. 25-32
Las Stocki, gm. Końskowola, woj. lubelskie. Stanowisko 19 Barbara Bargieł s. 27
Trzeci sezon badań wykopaliskowych na stanowisku 1 w Malicach Kościelnych, pow. Opatów, woj. świętokrzyskie Barbara Bargieł Marek Florek Jerzy Libera s. 29-37
Nowy Rachów, st. 30, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie, AZP 85-75/51 Barbara Bargieł Jerzy Libera s. 30
Kopiec, st. 4, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie, AZP 84-74/103 Barbara Bargieł Jerzy Libera s. 30
Wstępne sprawozdanie z ratowniczych badań w Dylągówce, stan. 19, gm. Hyżne, woj. podkarpackie Barbara Bargieł Marek Florek s. 35-41
Malice Kościelne, st. 1, gm. Lipnik, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-71 Barbara Bargieł Marek Florek s. 39
Drugi sezon badań cmentarzyska neolitycznego w Malicach Kościelnych stan. 1, woj. tarnobrzskie Barbara Bargieł Marek Florek Jerzy Libera s. 44-55
Kosin, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko 10 Barbara Bargieł Jan Gurba s. 48
Malice Kościelne, st. 1, gm. Lipnik, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-71/3 Barbara Bargieł Marek Florek Jerzy Libera s. 55-56
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wąwolnica, woj. lubelskie. Stanowisko 7 Barbara Bargieł s. 57
Wąwolnica, woj. lubelskie. Stanowisko 7 Barbara Bargieł Jan Gurba s. 63-64
Wąwolnica, woj. lubelskie. Stanowisko 7 Barbara Bargieł s. 66-67
Wojciechów - Stary Gaj, woj. lubelskie. Stanowisko 1 Barbara Bargieł Jan Gurba s. 151
Materiały pradziejowe z okolic Horyszowa Ruskiego, gm. Miączyn, pow. Zamość Barbara Bargieł Jerzy Libera s. 169-183
Nowe znaleziska wyrobów kamiennych z województwa lubelskiego Barbara Bargieł s. 199-202
Wąwolnica, woj. lubelskie. Stanowisko 1 Barbara Bargieł Jacek Kącki s. 224
Półksiężycowate sierpy krzemienne z okolic Hrubieszowa Barbara Bargieł Jerzy Libera Wacław Panasiewicz s. 240-250
Nowe materiały archeologiczne z okolic Ćmielowa, pow. ostrowiecki Barbara Bargieł s. 257-259
Zabytki kamienne typu "północnego" odkryte w międzyrzeczu Wisły i Bugu Barbara Bargieł Jerzy Libera s. 263-268
Konferencja "Przeszłość i współczesność Wołynia" Barbara Bargieł s. 268-269
Konferencja Archeologiczna w Baranowie Sandomierskim Barbara Bargieł Marek Florek s. 270-271
Krzemienne płoszcze z Jadwinowa, pow. zwoleński Barbara Bargieł s. 271-274
"Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej", Piotr Włodarczak, Kraków 2006 : [recenzja] Barbara Bargieł Piotr Włodarczak (aut. dzieła rec.) s. 288-296
Pamięci Leszka Gajewskiego Barbara Bargieł Anna Zakościelna s. 320-321
Bibliografia archeologii Lubelszczyzny (Polski środkowo-wschodniej) za lata 1986-1995 z uzupełnieniami z lat poprzednich Barbara Bargieł s. 341-365
Materiały z wielokulturowych stanowisk w Horodysku, pow. chełmski Barbara Bargieł s. 351-362
Andrzej Lech Kutyłowski (1939-2005) Barbara Bargieł s. 419-422