Znaleziono 22 artykuły

Eunika Baron-Polańczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacja techniczna i informatyczna w polskim modelu kształcenia Eunika Baron-Polańczyk Bogusław Pietrulewicz s. 19-40
Otwarte zasoby narzędziem wspierającym kreatywność edukacyjnych działań Eunika Baron-Polańczyk s. 31-43
ICT – kulturowo wartościowe narzędzie kognitywne : w kontekście konstruktywizmu społeczno-kulturowego Eunika Baron-Polańczyk s. 33-41
Problemy projektowania i wykorzystywania multimediów w praktyce zawodowej nauczycieli Eunika Baron-Polańczyk s. 69-95
Desygnaty kompetencji zawodowych nauczycieli Eunika Baron-Polańczyk s. 85-100
Standaryzacja kompetencji informacyjnych : definiowanie i kreowanie aktywności zawodowej nauczycieli Eunika Baron-Polańczyk s. 95-107
Powody niestosowania ICT w praktyce zawodowej - w opinii nauczycieli Eunika Baron-Polańczyk s. 103-113
Edukacja w silosach : zagrożenie rozwoju ogólnego i zawodowego Eunika Baron-Polańczyk s. 109-118
Kompetencje kierownika projektu według TenStep Eunika Baron-Polańczyk Piotr Filipiuk s. 117-128
Infrastruktura teleinformatyczna jako czynnik warunkujący stosowanie ICT w pracy nauczycieli: raport z badań Eunika Baron-Polańczyk s. 133-147
"Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum. Raport z badań", Eunika Baron-Polańczyk, Zielona Góra 2007 : [recenzja] Bogusław Pietrulewicz Eunika Baron-Polańczyk (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Mobilność pracowników", red. B. Pietrulewicz, M. A. Paszkowicz, Zielona Góra 2007 : [recenzja] Eunika Baron-Polańczyk Maria Agnieszka Paszkowicz (aut. dzieła rec.) Bogusław Pietrulewicz (aut. dzieła rec.) s. 161-163
"Kształtowanie wartości dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji matematycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych", Joanna Kandzia, Kraków 2011 : [recenzja] Eunika Baron-Polańczyk Joanna Kandzia (aut. dzieła rec.) s. 175-178
Na marginesie książki Euniki Baron-Polańczyk, Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT Waldemar Furmanek Eunika Baron-Polańczyk (aut. dzieła rec.) s. 175-183
"Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej", Eunika Baron-Polańczyk, Zielona Góra 2006 : [recenzja] Anna Szczęsna Eunika Baron-Polańczyk (aut. dzieła rec.) s. 181-183
Sprawozdanie z III Międzynarodowego Kongresu Profesjologicznego – PROFERG 2015 Eunika Baron-Polańczyk Aneta Klementowska s. 189-191
Informacja o Ogólnopolskiej Konferencji naukowej "Pedagogika pracy. Dyskurs o przyszłości" Eunika Baron-Polańczyk s. 209-210
"Komputerowe wspomaganie dydaktyki", red. Eunika Baron-Polańczyk, Zielona Góra 2009 : [recenzja] Bogusław Pietrulewicz Eunika Baron-Polańczyk (aut. dzieła rec.) s. 217-220
"Dydaktyczna użyteczność komputerów", red. Eunika Baron-Polańczyk, Zielona Góra 2010 : [recenzja] Tadeusz Piątek Eunika Baron-Polańczyk (aut. dzieła rec.) s. 221-225
Uczenie się wspomagane metodami i narzędziami ICT w perspektywie dyskursu konektywistycznego Eunika Baron-Polańczyk s. 238-244
"Instytucje edukacji sportu i rekreacji elementami jedności życia polkowiczan”, Włodzimierz Olszewski, Polkowice 2012 : [recenzja] Eunika Baron-Polańczyk Włodzimierz Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 245-248
Wytwory techniki a budowanie wiedzy w środowisku sieciowym Eunika baron-Polańczyk s. 303-308