Znaleziono 3 artykuły

Alina Barszczewska-Krupa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Generacja powstańcza 1830-31. O przemianach w świadomości Polaków XIX wieku", Alina Barszczewska-Krupa, Łódź 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska Alina Barszczewska-Krupa (aut. dzieła rec.) s. 184
"Reforma czy rewolucja. Koncepcje przekształcenia społeczeństwa polskiego w myśli politycznej Wielkiej Emigracji 1832-1863", Alina Barszczewska-Krupa, Łódź 1979 : [recenzja] Jerzy Skowronek Alina Barszczewska-Krupa (aut. dzieła rec.) s. 328-332
"Generacja powstańcza 1830-1831. O przemianach w świadomości Polaków XIX wieku", Alina Barszczewska-Krupa, Łódź 1985 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Alina Barszczewska-Krupa (aut. dzieła rec.) s. 403-409