Znaleziono 26 artykułów

Roland Barthès

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muzyka, głos, język Roland Barthes Krzysztof Kłosiński (tłum.) s. 5-9
Rozmyślanie Roland Barthes Paweł Rodak Paweł Mościcki (tłum.) s. 5-15
Wykład Roland Barthes Tadeusz Komendant (tłum.) s. 9-29
Rasch Roland Barthes s. 85-93
Dyskurs historii Roland Barthes s. 95-107
"Mit i znak. Eseje", Roland Barthes, Warszawa 1971 : [recenzja] Ewa Szary Roland Barthès (aut. dzieła rec.) s. 102
Dyskurs historii Roland Barthes s. 105-115
Efekt rzeczywistości Roland Barthes Michał Paweł Markowski (tłum.) s. 119-126
"Stopień zero stylu", Roland Barthes, "Odra", T. 12 (1972), nr 11 : [recenzja] Roland Barthes Marek Gumkowski s. 156
Nocna podróżniczka : przedmowa do "Żywota Rancégo" F. R. Chateaubrianda Roland Barthes Claire Nicolas (tłum.) Marta Piwińska (tłum.) s. 171-181
Barthes - łowca mitów Dorota Plat Roland Barthes (aut. dzieła rec.) s. 175-179
Potulny Orfeusz Krzysztof Zaleski Roland Barthes (aut. dzieła rec.) s. 177-180
Imperia Barthes'a Katarzyna Szumlewicz Roland Barthes (aut. dzieła rec.) s. 180-183
Styl powieści Roland Barthes Anna Trznadel (tłum.) s. 181-187
"Retoryka obrazu", Roland Barthes, Tłum. Z.Kruszyński, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Roland Barthes (aut. dzieła rec.) s. 186
Od dzieła do tekstu Roland Barthes Michał Paweł Markowski s. 187-195
"Historia czy literatura?", Roland Barthès, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969), z. 4 : [recenzja] Ewa Szary Roland Barthès (aut. dzieła rec.) s. 189
"Dyskurs historii", Roland Barthes, Tłum. A.Rysiewicz i Z.Kloch, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Roland Barthes (aut. dzieła rec.) s. 193
Dyskurs historii Roland Barthes Zbigniew Kloch (tłum.) Adam Rysiewicz (tłum.) s. 225-236
Ziarno głosu Roland Barthes Jakub Momro (tłum.) s. 229-237
Śmierć autora Roland Barthes Michał Paweł Markowski (tłum.) s. 247-251
Analiza retoryczna Roland Barthes Krystyna Falicka (tłum.) s. 251-256
Historia czy literatura? Roland Barthes Wanda Błońska (tłum.) s. 253-268
Retoryka obrazu Roland Barthes Zbigniew Kruszyński (tłum.) s. 289-302
Wstęp do analizy stukturalnej opowiadań Roland Barthes Wanda Błońska (tłum.) s. 327-359
"S/Z", Roland Barthes, Paris 1970, Editions du Seuil, Collection Tel Quel, ss. 280 : [recenzja] Ewa Bieńkowska Roland Barthes (aut. dzieła rec.) s. 346-352