Znaleziono 15 artykułów

Grzegorz M. Bartosik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Maryja w Koranie i w tradycji muzułmańskiej : czy osoba Maryi może być pomostem między tymi dwiema wielkimi religiami? Grzegorz M. Bartosik s. 53-83
Kult Maryi w liturgii bizantyjskiej Grzegorz M. Bartosik s. 67-84
Macierzyństwo duchowe Maryi w macierzyństwie Ducha Świętego Grzegorz M. Bartosik s. 70-101
Dziewictwo Maryi wyrazem miłości Ojca Grzegorz M. Bartosik s. 96-116
Rola objawień Najświętszej Maryi Panny w Lourdes w życiu duchowym, apostolacie i teologii św. Maksymiliana Marii Kolbego Grzegorz M. Bartosik s. 113-142
Maryja ikoną Ducha Świętego według Bruno Forte Grzegorz M. Bartosik s. 119-133
Maryja w liturgii bizantyjskiej Grzegorz M. Bartosik s. 169-182
Sympozjum pneumatologiczno-mariologiczne "Duch Święty a Maryja", Częstochowa, 22-23.05.1998 Grzegorz M. Bartosik s. 185-188
"Maryja w nowym Testamencie", John McHugh, Niepokalanów 1998 : [recenzja] Grzegorz M. Bartosik John McHugh (aut. dzieła rec.) s. 203-207
"Mediatrix in Spiritu Mediatore : pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny jako uczestnictwo w pośredniczącej funkcji Ducha Świętego w świetle teologii współczesnej", Grzegorz M. Bartosik, Lublin 2006 : [recenzja] Piotr Liszka Grzegorz M. Bartosik (aut. dzieła rec.) s. 211-212
Relacja Duch Święty-Maryja w liturgii Mszy Świętej Grzegorz M. Bartosik s. 213-231
Tożsamość mariologa Grzegorz M. Bartosik s. 214-242
Ośrodki naukowo-badawcze Wydziału Teologicznego UKSW Grzegorz M. Bartosik Agnieszka Grobelska s. 217-246
Kapłaństwo w promieniach Niepokalanej : cechy charakterystyczne kapłaństwa św. Maksymiliana Kolbego Grzegorz M. Bartosik s. 223-232
Kult maryjny w liturgiach Wschodu i Zachodu Wacław Siwak Grzegorz M. Bartosik (aut. dzieła rec.) s. 284-286