Znaleziono 13 artykułów

Zofia Bator

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wątki dogmatyczne w ikonie Zaśnięcia Matki Bożej Zofia Bator s. 77-104
Święta Rodzina w chrześcijańskiej ikonografii Zofia Bator s. 100-130
Problem świętych wizerunków : ikon maryjnych w duszpasterstwie Zofia Bator s. 100-120
Macierzyństwo duchowe Maryi w chrześcijańskiej ikonografii na podstawie wybranych przykładów Zofia Bator s. 130-155
Miejsce, funkcje i znaczenie wizerunków maryjnych w chrześcijańskim kulcie Zofia Bator s. 179-202
Ikony jako wezwanie i zadanie dla teologii Zofia Bator s. 219-243
Od starożytnej ikony do rzeźby gotyckiej : dwa sposoby wyrażania piękna w wizerunkach maryjnych Zofia Bator s. 240-264
    Zacytuj
  • Udostępnij
Maryja w ikonie Zesłania Ducha Świętego a jedność chrześcijan Zofia Bator s. 247-268
Od Theotokos do Niepokalanej : wizerunki z polskich sanktuariów maryjnych Zofia Bator s. 252-275
Problem piękna w nowożytych wizerunkach maryjnych Zofia Bator s. 255-281
Maryja z ikony Deesis a dialog ekumeniczny Zofia Bator s. 260-275
Teologiczna interpretacja wizerunku Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z kaplicy Sióstr Dominikanek w Tarnobrzegu-Wielowsi Zofia Bator s. 301-316
Teologiczna interpretacja wizerunku Matki Bożej Murkowej - Obrończyni Wiary Zofia Bator s. 356-374