Znaleziono 4 artykuły

Dariusz Bawoł

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O tendencjach antyhumanistycznych w prozie współczesnej : rozważania wokół dekompozycji postaci literackiej Dariusz Bawoł s. 49-67
"Przymierze" Zofii Kossak jako apokryficzne dzieje Abrahama Dariusz Bawoł s. 83-98
Przestrzeń sacrum - przestrzeń profanum w prozie Ernsta Wiecherta Dariusz Bawoł s. 131-155, 210
O teologii „Jezusa z Nazarethu” Romana Brandstaettera Dariusz Bawoł s. 287-302