Znaleziono 7 artykułów

Kazimierz Bełch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Godność osoby ludzkiej a zadania państwa w świetle nauki społecznej Kościoła Kazimierz Bełch s. 168-178
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ekonomiczno-społeczna kondycja rodziny polskiej Kazimierz Bełch s. 181-205
Biuletyn polonijny Kazimierz Bełch Szczepan T. Praśkiewicz Eugeniusz Sakowicz s. 197-216
Biuletyn socjologii religii Kazimierz Bełch Władysław Piwowarski s. 203-216
"Dynamika przemian zachowań religijno-moralnych w warunkach tworzenia nowych parafii. Studium socjologiczne na przykładzie diecezji przemyskiej w latach 1966-1985", Kazimierz Bełch, Przemyśl 1990 : [recenzja] Władysław Piwowarski Kazimierz Bełch (aut. dzieła rec.) s. 206-207
Typ parafii a stan dominicantes : na przykładzie diecezji rzeszowskiej Kazimierz Bełch s. 323-330
"Tradycja i wybór. Socjologiczne studium religijności na Górnym Śląsku", Wojciech Świątkiewicz, Katowice-Wrocław 1997 : [recenzja] Kazimierz Bełch Wojciech Świątkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 345-348